Սիս, 1908. ձախէն աջ՝ Սահակ Գասարճեան, Նիզակ Գասարճեան (Սահակի որդի Աւետիսի զաւակը), Կարապետ Փաշապէզեան (Վահէ Եագուպեանի հաւաքածոյ)

Սիսի Գասարճեաններուն տոհմածառը եւ կենսագրական տեղեկութիւններ

Հեղինակ՝ Աշոտ Գասարճեան

Խմբագրական ծանօթագրութիւն

Աշոտ Գասարճեանին (1883-1969) պատրաստած Գասարճեաններու այս տոհմածառը եւ կենսագրական տեղեկութիւնները մեծ մասամբ հիմնուած են մեծ հօր եւ հօրեղբայրներուն տեղեկութիւններուն վրայ։ Ան կը նշէ որ արդէն 1890-ին իր երէց եղբայրներէն Տիգրանը փորձած է գրի առնել ընտանեկան պատմութիւնը եւ այս նպատակով ալ հարցուփորձի ենթարկած է այդ ժամանակներու ընտանիքին տարեց անդամները։ Տիգրան այն ժամանակ կ՚ապրէր Ատանայի մէջ։ Ան իր ծրագիրին մէջ բաւական յառաջ գացած էր եւ ընտանեկան պատմութիւնը տեւաբար կը հարստացնէր դէպքերու եւ դէմքերու դրուագներով։ Բայց 1909-ի Ատանայի հակահայ կոտորածներուն ընթացքին իր տունն ալ կը հրկիզուի եւ բոլոր այս թուղթերը հրոյ ճարակ կ՚ըլլան։ Յետագային, Տիգրան բազմիցս փափաք յայտնած է վերարտադրելու կորուսեալ այս աշխատանքը, բայց Ատանայի ջարդերէն ետք ան կ՚անցնի Պէյրութ, իսկ այնտեղէն ալ վերջնականապէս կը հաստատուի Միացեալ Նանահգներ, ուր երբեք ալ կարելի չըլլար յուշագրական ծրագիրը իրականացնել։ Նշենք որ Աշոտի պատրաստած տոհմածառը գրի առնուած է 1930-ական եւ 1940-ական տարիներուն։

Գասարճեաններու տոհմէն ամէնէն հին նախահայրերէն կը յիշուին երկու եղբայրներ՝ Սէֆէր եւ Մկրտիչ, որոնք ապրած են 1680-էն 1750/70-ական թուականներուն։

Սիս, համայնապատկեր (Աղբիւր՝ Ղեւոնդ Ալիշան, Սիսուան. համագրութիւն հայկական Կիլիկիոյ, 1885, Վենետիկ, Ս. Ղազար)

Մկրտիչին ճիւղը

[Աշոտ Գասարճեան այս ճիւղին մասին նուազագոյն տեղեկութիւնները կը փոխանցէ, շատ հաւանաբար նկատի ունենալով որ ինք կը պատկանէր Սէֆէրի ճիւղին եւ այս իմաստով ալ աւելի լաւ ծանօթ էր անոր անդամներուն, խմբ.]

Սէֆէրին ճիւղը

Սէֆէրի Զաւակներն են՝ Սարգիս եւ Յակոբ։ Յակոբ անզաւակ կը մեռնի։ Իսկ Սարգիսին զաւակներն են՝ Մինաս/Մնացական, Եղիա, Գէորգ եւ դուստր մը (անունը անյայտ), Գաբրիէլ Եպիսկոպոս (աւազանի անունով Սարգիս)։

Սիս, մօտաւորապէս 1920-ին (Աղբիւր՝ լուսանկար Հայր Կապրիէլ Պրեթոքի, Archives départementales de l’Eure, Fonds Gabriel Bretocq)

Սէֆէրի որդի Սարգիսին զաւակները (Մինաս, Եղիա, Գէորգ, դուստր մը, Գաբրիէլ)

1. Մինաս/Մնացական (Սարգիսի որդի)

Մեռած է Սիս, զինք կը կոչեն նաեւ Մնացական։ Զաւակները՝ Սահակ եւ Փանոս։

Սահակ (Մինասի որդի)

Ծնած է 1840-ին (ամիսը յայտնի չէ), կ՚ամուսնանայ 1861 Փետր. 20-ին սսեցի Թաթիեան Գաբրիէլ աղայի դուստր՝ Մարիամի հետ (12 տարեկան էր, իսկ Սահակ՝ 25 տարեկան)։ Կը պսակուի Ատանա Ս. Աստուածածին եկեղեցին, ի Տէր Սարգիս քահանայէն, կնքահայրութեամբ ղասապ (մսագործ) Պետրոս աղայի, որուն կինը կը կոչուէր Վառվառ Ճէճէ։ Ասոնց քովը Մարիձա հաշնուկը որդեգիր եղած է։ Իսկ յետագային ալ Սահակին եղբայրը՝ Փանոս, անոնց քով մնացած է եւ իբր զաւակ շատ սիրած են զինքը։ Ի վերջոյ Մարիձան ու Փանոսը իրարու հետ կ՚ամուսնացնեն։ Առաջին կնոջ մահէն ետք, Սահակ կը վերամուսնանայ 1888-ին՝ ատանացի Նուրիձա Այնաճեանի հետ։

Փանոս (Մինասի որդի)

Փանոս. ամուսնացած է կեսարացի Մարիձայ Իզմիրլեանի հետ, մեռած՝ Հալէպ 1915-ին, տարագրութեան մէջ։

Սիս, 1908. ձախէն աջ՝ Սահակ աղա Գասարճեան (1840-1912), Կարապետ աղա Փաշապէզեան (1820-1920)։ Երկու մարդոց միջեւ կանգնած երեխան՝ Նիզակ Գասարճեան (Սահակի որդի Աւետիսի զաւակը) (Աղբիւր՝ Վահէ Եագուպեանի հաւաքածոյ, Լոս Անճելըս)

Սահակին զաւակները (Դինա, Տիգրան, Աւետիս, Բիբէ, Դշխոյն, Սողոմոն, Աշոտ, Հմայեակ, Մլեհ, Մաքսիմիլիա)

Դինա

Ծնած է 1865-ին, Սահակին առաջին աղջիկ զաւակը։ Կը մեռնի նոյն տարուայ վերջաւորութեանը։

Տիգրան 

Ծնած է 1867 Սեպտ. 27-ին։ Կը մկրտուի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին (Սիս) ի ՏԷր Գրիգոր քահանայ Փասլեանէ, կնքահայրութեամբ Կարապետ աղա Պետիկեանի։ Տիգրան կ՚ամուսնանայ 1885 Դեկտ. 16-ին, Պօղոս Փափազեանի աղջկան՝ Աննայի հետ։ Տիգրան 18 տարեկան էր, իսկ հարսը՝ 15 տարեկան։ Պսակադրութիւնը կը կատարուի Սիս Ս. Սարգիս եկեղեցին ի Տէր Յարութիւն քահանայ Փէթէնեանէ, կնքահայրութեամբ Փաշապէզեան Կարապետ աղայի որդի՝ Գրիգոր էֆէնտիի։ 1910-ին ընտանեօք կը փոխադրուի Ամերիկա։ Պաշտօնական անունը կը դառնայ Տիգրան Սահակեան։ Կը մեռնի 1929-ին։ Թաղուած է Ֆրէզնոյի հայկական գերեզմանատան մէջ։ Զաւակները՝ Գառնիկ (մէկ տարեկանին կը մահանայ), Մարիամ (մէկ տարեկանին կը մահանայ), Թոռնիկ (6 ամսու կը մահանայ), Տրդատ (կ՚ամուսնանայ ամերիկացիի մը հետ 1920-ին), Պերճ, Փառանձեմ (կ՚ամուսնանայ Ամերիկա՝ Մամիկոն Թիւլէնեանի հետ), Զապէլ (կ՚ամուսնանայ Ամերիկա՝ Խաչիկ –Մամիկոնին եղբայրը- Թիւլէնեանի հետ), Տաճատ, Նուպար, Սահակ, Գառնիկ։

Պէյրութ, 1911. Տիգրան եւ Աւետիս Գասարճեաններուն ընտանիքները։ Լուսանկարին մէջ կ՚երեւին Աննա (Տիգրանին կինը, ետեւի շարք, կեդրոնը, սեւ հագուած) եւ զաւակները՝ Պերճ, Փառանձեմ, Զապէլ, Նուպար, Տաճատ, Գառնիկ, Սահակ, Կիւլէնեա (Աւետիսին կինը, ետեւի շարք, ձախէն առաջինը, գլխարկով) եւ զաւակները՝ Մարի եւ Թորգոմ։ Կ՚երեւի նաեւ Հմայեակ (Տիգրանին եւ Աւետիսին եղբայրը, ետեւի շարք, աջէն առաջինը) (Աղբիւր՝ Վահէ Եագուպեանի հաւաքածոյ, Լոս Անճելըս)

Աւետիս

Ծնած է 1871 Մարտ 20-ին։ Կը մկրտուի Ս. Սարգիս եկեղեցին [Սիս, խմբ.] ի Տէր [անունը չէ յիշուած, խմբ.] քահանայէ, կնքահայրութեամբ Պետրոս աղա Պետիկեանի։ Ամուսնացած է Կարս Պազար ապրող Սամուէլ էֆէնտի Պալեանի (կեսարացի) դստեր՝ Կիւլէնեայի հետ։ Զաւակները՝ Փայլակ (կը մահանայ 44 տարեկանին, Ամերիկա, Սան Անթօնիօ, չէ ամուսնացած), Կայծակ (ամուսնացած պոլսահայ Ատրինէին հետ, որդի մը՝ Թորգոմ), Մարի (ամուսնացած Ամերիկա՝ Օգսէն Գասարճեանի հետ), Նիզակ (ամուսնացած է Ամերիկա՝ ամերիկացիի մը հետ, դուստր մը՝ Ալիս), Թորգոմ (մեռած է 1910-ին արկածով, 4 տարեկանին, Պէյրութ)։

Աւետիս Գասարճեան (ծն. 1871) եւ իր կինը՝ Կիւլէնեա (ծն. Պալեան, Սիսի մօտակայ Կարզ-Պազար քաղաքէն), 1900-ի շուրջ։ Լուսանկար՝ Ներսէսեանի (Աղբիւր՝ Վահէ Եագուպեանի հաւաքածոյ, Լոս Անճելըս)

Բիբէ

Ծնած 1874 Յունիս 24-ին։ Կը մկրտուի Ս. Սարգիս եկեղեցին [Սիս, խմբ.] ի Տէր [անունը չէ յիշուած, խմբ.] քահանայէ, կնքահայրութեամբ Պետրոս աղա Պետիկեանի։ Ամուսնացած է սսեցի Սարգիս Գույումճեանի որդի՝ Սողոմոնի հետ։ Զաւակները՝ Զարուհի (ամուսնացած է Սիս՝ Կարապետ Թանիթեանի հետ, ներկայիս Լիմասօլ, Կիպրոս), Եփիմէ (ամուսնացած է Կարապետ Պալեանի հետ, ներկայիս Աղէքսանդրիա, Եգիպտոս), Սարգիս (մեռած է Պէյրութ 1922-ին), Կարապետ (չէ ամուսնացած, ներկայիս Պէյրութ), Հայկուհի (ամուսնացած է Ատանա՝ Յովհաննէս Գալինճեանի հետ, ներկայիս Պէյրութ), Շնորհիկ (ամուսնացած է Եգիպտոս՝ Պօղոս Բիլոյեանի հետ, ներկայիս Պէյրութ), Արմինէ (ամուսնացած է Պէյրութի մէջ, ներկայիս Պէյրութ), Վազգէն (չէ ամուսնացած, ներկայիս Պէյրութ)։

Տիգրան եւ Աւետիս Գասարճեաններուն ընտանիքները։ Առաջին շարք, ձախէն աջ՝ Սահակ (ոտքի), Գառնիկ (Սահակի ետին, գլխարկով), Աննա (նստած, Տիգրանի կինը), Թորգոմ (Աննային գիրկը), Կիւլէնեա (նստած, Աւետիսի կինը), Զապէլ (Կիւլէնեայի առջեւը կանգնած), Մարի (Կիւլէնեայի աջին), Նիզակ, Կայծակ (Աննայի եւ Կիւլէնեայի միջեւ, ետին), Փարանձեմ (Կայծակի աջին)։ Ամէնէն վերի շարք, ձախէն աջ՝ Նուպար (գլխարկով), Տաճատ, Փայլակ, Պերճ, Մլեհ (ֆէսով) (Աղբիւր՝ Վահէ Եագուպեանի հաւաքածոյ, Լոս Անճելըս)

Դշխոյն

Ծնած 1877 Մայիս 7-ին։ Կը մկրտուի Ս. Սարգիս եկեղեցին [Սիս, խմբ.] ի Տէր [անունը չէ յիշուած, խմբ.] քահանայէ, կնքահայրութեամբ Պետրոս աղա Պետիկեանի։ Ամուսնացած է սսեցի Յակոբ Կիւլլիւճեանի հետ։ Զաւակները՝ Դիլէնբէ (ամունացած Սիսէ մէջ), Եղսա (ամունացած Պէյրութի մէջ), Արաքսի (ամունացած Պէյրութի մէջ), Գրիգոր (ամունացած է Ֆրանսա՝ սսեցի Մկրտիչ Գույումճեանի դստեր հետ, ներկայիս Փարիզ), Սարգիս (չէ ամուսնացած, ներկայիս Պէյրութ)։

Սիս, 1905 կամ 1906 թուականներուն։ Լուսանկարին մէջ կանգնած երկու չափահասները՝ Յակոբ Կիլլիւճեան եւ իր կինը՝ Դշխոյն Կիւլլիւճեան (ծն. Գասարճեան)։ Մնացեալները զոյգին դստրերն են՝ Դիւլէն/Դիլենբէ, Եղսա, Թրվոն, Հաթուն (վերջին երկուքը հաւանաբար ազգականներ)։ Իսկ երկու տղաքը՝ Մլեհ Գասարճեան (Դշխոյնի եղբայրը) եւ Յակոբ Պալեան (ազգական մը)։ Լուսանկարը քաշուած է Գասարճեան ընտանիքին պատկանող պարտէզին մէջ (Աղբիւր՝ Ասատուր Էպէեանի հաւաքածոյ, Աթէնք. շնորհակալութիւններ՝ Մայք-Մկրտիչ Ցիլինկիրեանի)

Սողոմոն

Ծնած 1880 Յունուար 5-ին, կը մկրտուի Ս. Սարգիս եկեղեցին [Սիս, խմբ.] ի Տէր Յակոբ քահանայէ (Քըչիկեան), կնքահայրութեամբ Պետրոս աղա Պետիկեանի։ Կ՚ամուսնանայ 1902 Դեկտեմբեր ամսոյն, Ս. Յակոբին [Ս. Յակոբի տօնակատարութեան օրը, խմբ.], կէօքսիւնցի յայտնի ուսուցիչ Եսայի էֆ. Փօլատեանի դստեր՝ Ազնիւին հետ։ Զաւակները՝ Արաքսի (մեռած է 2 տարեկանին, Պէյրութ), Անահիտ (մեռած է մէկ տարեկանին, Պէյրութ), Երջանիկ (ծնած է 1907-ին, ամուսնացած է 1938-ին սսեցի Յովսէփ Եանըգեանի դստեր հետ, ներկայիս Պաղտատ), Ազատ (չէ ամուսնացած, ներկայիս Զահլէ), Սահակ (ամուսնացած է 1937-ին թէքիրտաղցի Օննիկ Երիցեանի դստեր՝ Մատլէնի հետ, ներկայիս Զահլէ), Եսայի (ծնած է 1915-ին, ամուսնացած է 1946-ին՝ Նուարդ Նալպանտեանի հետ, ծագումով Ատիեամանէն)։

Սողոմոն Գասարճեան եւ Ազնիւ Գասարճեան (ծն. Փօլատեան, կէօքսիւնցի), ամուսնացած 1903-ին։ Լուսանկարուած իրենց դստեր՝ Երջանիկի հետ, ծնեալ 1907 (Աղբիւր՝ Վահէ Եագուպեանի հաւաքածոյ, Լոս Անճելըս)

Աշոտ

Ծնած 1883 Յունուար 6-ին։ Կը մկրտուի Ս. Սարգիս եկեղեցին [Սիս, խմբ.] ի Տէր Յարութիւն քհնյ. Փէթէնեանէ, կնքահայրութեամբ Պետիկեան Կարապետ աղայի որդի՝ Պետրոս աղայի։ Կ՚ամուսնանայ 1920 Յունիս 28-ին, սսեցի յայտնի վաճառկան Գրիգոր էֆ. Մըճըրգեանի (Եաւէր էֆէնտի) դստեր՝ Հայկուհիի հետ։ Աշոտ 35 տարեկան էր, իսկ հարսը՝ 15 տարեկան։ Պսակադրութիւնը կը կատարուի Ատանա, սսեցի Նալպանտ Յակոբ աղայի որդի՝ Կարապետ էֆ.ի բնակարանը, Եղիշէ արքեպիսկոպոս Կարոյեանի ձեռամբ, կնքահայրութեամբ պր. Դաւիթ Դաւիթեանի։ Զաւակները՝ Ատրինէ, Շուշանիկ (մեռած է մէկ տարեկանին, Պէյրութ), Մարի, Սահակ, Ֆիմի, բոլորն ալ Պէյրութ։

1) Աշոտ Գասարճեան իր զաւակներուն հետ, Պէյրութ, 1960-ականներուն։ Ձախէն աջ՝ Սահակ, Ատրին, Մարի, Աշոտ, Ֆիմի (Աղբիւր՝ Կրէկուար/Գրիգոր Եաւերեանի հաւաքածոյ, Մարսէյ)
2) Գրիգոր էֆէնտի Մճրգեան, ծանօթ նաեւ՝ Եաւեր էֆենտի (Աղբիւր՝ Վահէ Թաշճեանի հաւաքածոյ, Պերլին)

Հմայեակ

Ծնած 1886 Սեպտ. 16-ին, Գարաճալը տէրէ Պաղ անուն այգեստանը Հինգշաբթի օրը ժամը 3-ին։ Կը մկրտուի Ս. Սարգիս եկղեցին [Սիս, խմբ.] ի Տէր Յարութիւն քհնյ. Փէթէնեանէ, կնքահայրութեամբ Պետրոս աղա Պետիկեանի։ Ամուսնացած է 1917-ին Դամասկոսի մէջ՝ սեբաստացի Ռուբէն Փոթուգեանի դստեր՝ Փարիզի հետ։ Զաւակները՝ Վահագն, Տիգրան, Տիգրանուհի, Ծովիկ, Աստղիկ։

Մլէհ

Ծնած 1892 Յունիս 10-ին։ Կը մկրտուի Ս. Սարգիս եկեղեցին [Սիս, խմբ.] ի Տէր Մովսէս քհնյ. Աջապահեանէ, կնքահայրութեամբ Գասարճեան Կարապետ աղայի որդի՝ Գրիգորի։ Ամուսնացած է 1912-ին Ամերիկա՝ ատանացի Էպէ Եփրուկի դստեր՝ Արաքսիի հետ։ Զաւակները՝ Սահակ եւ երկու դուստրեր։

Մաքսիմիլիա

Ծնած 1894 Փետր 5-ին։ Կը մկրտուի Ս. Սարգիս եկեղեցին [Սիս, խմբ.] ի Տէր Մովսէս քհնյ. Աջապահեանէ, կնքահայրութեամբ Գրիգոր Գասարճեանի։ Կ՚ամուսնանայ 1910-ական թուականներուն Ատանայի մէջ՝ սսեցի Արսէն Էպէյեանի հետ։

Սահակին վերջին երկու զաւակները Մլէհ եւ Մաքսիմիլիան ծնած են երկրորդ կնոջմէն՝ Նուրիձայէն։

Սիս, մօտաւորապէս 1920-ին (Աղբիւր՝ լուսանկար Հայր Կապրիէլ Պրեթոքի, Archives départementales de l’Eure, Fonds Gabriel Bretocq)

Փանոսին զաւակները (Միհրան, Ռեբեկա, Հայկանուշ, Դինա, Տիրան, Արտաշէս, Վռամշապուհ, Պետրոս, Հայկազուն)

Միհրան. ամուսնացած է Ատանայի մէջ՝ ատանացի Գրիգոր Կէօքտերէլեանի դստեր՝ Զապէլի հետ։ Զաւակները՝ Զարեհ, Նուպար, Ովսաննա, Ժիրայր։

Ռեբեկա. ամուսնացած է Սիսի մէջ՝ Արթին Տէլիվանէսեանի հետ։

Հայկանուշ. ամուսնացած է Սիսի մէջ՝ Գրիգոր Ագտամլեանի հետ։

Դինա. ամուսնացած է 1910-ական թուականներուն Սիսի մէջ՝ Կարս Պազարէն Աբրահամ Ղուրտօղլուեանի հետ։

Տիրան. ամուսնացած է Ֆէքէէն (Վահկա) որմնադիր-վարպետ՝ Յովհաննէս Թոմարզալեանի դստեր՝ Կիւլիզարի հետ։ Զաւակներ՝ Բարունակ, Միսաք, Թորգոմ, Մարիձա, Ազատուհի, Յակոբ։

Արտաշէս. ամուսնացած է Ատանայի մէջ՝ ատանացի Մարիին հետ։ Զաւակներ՝ Եսթեր, Էլիզ, Պերճուհի, Պերճ, Արփինէ։

Վռամշապուհ. ամուսնացած է Սիսի մէջ՝ Նուրիձային հետ։ Զաւակներ՝ Աքսոր, Վահագն, Սիրվարդ, Պարգեւ, Նուարդ, Յարութիւն, Լեւոն։

Պետրոս. ամուսնացած է Եգիպտոսի մէջ Մարի Ունճեանի հետ (ատանացի)։ Զաւակներ՝ Մարգարիտ եւ որդի մը։

Հայկազուն. ամուսնացած է Սիսի մէջ 1910-ական թուականներուն՝ սսեցի Մարի Չոլագեանի հետ։ Զաւակներ՝ Շանթ, Սարգիս, Ֆլօրանս, Համեստուհի, Էօժէն, Թէրէզ, Միհրան։

2. Եղիա (Սարգիսի որդի)

Մեռած է Սիս։ Զաւակները՝ Արթին, Վարդիվառ, Ասմին, Գաբրիէլ, Վարդենի, Քեհնէ։ Արթին ամուսնացած Տէլիվանէսեանի դստեր հետ։

Վարդիվառ ամուսնացած է սսեցի Մովսէս Փաշապէզեանի դստեր՝ Անայի հետ։ Կը մահանայ Հալէպ 1917-ին։ Ասմին ամուսնացած է Արթին Վասիլեանին հետ։ Գաբրիէլ ամուսնացած է սսեցի Աւագ Ճինփուղուսեանի դստեր՝ Մըթօլի հետ։ Զաւակները՝ Հրաչեայ, Սիրուն, Լուսիա, Տրդատ, Վէրքին։ Ամբողջ ընտանիքը կը բնաջնջուի 1915-ին Տէր Զօր։ Քեհնէ ամուսնացած է Կարապետ Թէքտաղազարեանի հետ։

Արթինին զաւակները (Հաճը, Խաթուն, Նունիա, Մարիամ, Սենեքերիմ, Մամբրէ, Յովհաննէս)

Հաճի. ամուսնացած է Սիսի մէջ 1902-ին հաճընցի Մինաս Քէլէշեանի դստեր՝ Մարիամի հետ։ Զաւակներ՝ Արթին (նորածին մահացած), Խաչատուր, Աղաւնի, Արթին։

Խաթուն. ամուսնացած է Սիսի մէջ։

Նունիա. ամուսնացած է Սիսի մէջ։

Մարիամ. ամուսնացած է Սիսի մէջ։

Սենեքերիմ. ամուսնացած է Սիսի մէջ՝ Կիւլլիզարի հետ։

Մամբրէ.

Յովհաննէս. ամուսնացած է Յունաստանի մէջ 1920-ական թուականներուն։

Վարդիվառին զաւակները (Մարիամ, Սուրէն, Ֆիլօր, Օգսէն, Սանդուխտ, Բաբգէն)

Մարիամ. ամուսնացած է Սիսի մէջ 1905-ին սսեցի Սեթօ Պօյաճեանի հետ։

Սուրէն. չէ ամուսնացած։ 1909-ին կը մեկնի Ամերիկա։

Ֆիլօր. ամուսնացած է Սիսի մէջ սսեզի Պենոն Գույումճեանի հետ։

Օգսէն. ամուսնացած է Ամերիկայի մէջ՝ ամերիկացիի մը հետ։ Զաւակներ՝ Վարդիվառ եւ Ֆիլօր։

Սանդուխտ. ամուսնացած է Սիսի մէջ 1920-ին աշոցքցի Յակոբ Տէկիրմէնճեանի հետ։

Բաբգէն. ամուսնացած է Ֆրանսայի մէջ պոլսահայի մը հետ։ Զաւակներ՝ Հրաչեայ եւ Ֆիլօր։

3. Գաբրիէլ - աւազանի անունով Սարգիս – (Սարգիսի որդի)

Եպիսկոպոս, վախճանած է Ատանայի մէջ, թաղուած՝ Ս. Աստուածածին եկեղեցին։

4. Գէորգ (Սարգիսի որդի)

Զաւակները՝

Կարապետ

Ամուսնացած է սսեցի Սուլթան Կիզիրեանի հետ։ Զաւակները՝ Գրիգոր եւ Հայկազուն։ Գրիգոր Ամուսնացած էր Եղիա Կիւճճի-Յակոբեանի դստեր հետ։ Ամբողջ ընտանիքով կը բնաջնջուին 1915-ին Տէր Զօր։

Մինաս

Ամուսնացած է սսեցի Սաղլեանի դստեր՝ Ալթունի հետ։ Զաւակները՝ Արշակիւլ, Եփիմէ, Մարիամ, Վերժին եւ Մինաս. Արշակիւլ ամուսնացած է Սիսի մէջ՝ սսեցի Մատթէոս էֆէնտի Նալպանտեանի (Օսմանեան երեսփոխան) հետ։ Եփիմէ ամուսնացած է Սիսի մէջ՝ սսեցի Մինաս Գարագուզուեանի հետ։ Մարիամ ամուսնացած է Ատանայի մէջ 1922-ին՝ Եզեկէլեան Գրիգորի հետ։ Մինաս կը մահանայ Սիս 1908-ին։

Սեդրակ

Ամուսնացած է ծագումով խարբերդցի Արթին [մականունը անյայտ] դստեր՝ Մարիամի հետ։ Կը մահանայ Պէյրութ 1939-ին։ Զաւակները՝ Զարուհի, Էլիզա, Զարեհ։ Զարուհի ամուսնացած է Սիսի մէջ՝ սսեցի Հաճի Թէքտապանճեանի հետ։ Էլիզա ամուսնացած է Սիսի մէջ՝ սսեցի Յովհաննէս Գույումճեանի հետ։ Զարեհ ամուսնացած է Ատանայի մէջ՝ սսեցի Յակոբ Կիւլլիւճեանի դստեր՝ Թէվօլի հետ։

Մըթխալ

Ամուսնացած է Սիսի մէջ՝ սսեցի Կիրակոս Քէլկարապետեանի հետ։

Հաղնի

Ամուսնացած է Քէօրաւետիքեանի հետ։