Mezire'deki Alman okulu (Mamuretül-aziz), ders sırasında (Kaynak: Paul Rohrbach, Armenien, Stuttgart, 1919)

Harput- Eğitim ve Spor

Bu genel başlık altında, seçtiğiniz bölgenin Ermeni eğitim kuruluşları, eğitimperver dernekleri ve spor hayatı sunulmaktadır.