Mezire'deki Alman okulu (Mamuretül-aziz), ders sırasında (Kaynak: Paul Rohrbach, Armenien, Stuttgart, 1919)