Kharpert_kaza Dersim sandjak Kaza of Agn Sandjak of Malatya map

20.yüzyılın başlarında Mamuret-ül-Aziz Vilayeti

Editörün Notu

Mamuret-ül-Aziz vilayetindeki bazı yerleşim yerleri hakkında Houshamadyan editörler kurulu daha önce bazı makaleler hazırlamıştı. Harput Kazası, Dersim Sancağı ve Eğin de bunlar arasındaydı. Bu makaleleri okumak için sol sütundaki "Harput Kazası", "Dersim Sancağı" ve "Eğin" başlıklarına tıklayınız.

Mamuret-ül-Aziz/Harput Osmanlı Vilayeti'nden resimler

Bu bölümde Mamuret-ül-Aziz/Harput Vilayeti'nde çekilen, çoğunluğu Osmanlı dönemine ait fotoğraf ve gravürlerin resimlerini sunuyoruz. Burada daha çok eski fotoğraflar ve gravürler bulacaksınız. Vilayeti, ilgili alt bölümleri ile birlikte resim sınıflamasını daha erişilebilir kılmak hedefiyle tanıttık. Gelecekte, bu resimlerin yanı sıra, editörler kurulu tarafından Mamuret-ül-Aziz/Harput Vilayeti hakkında hazırlanan farklı konulardaki makaleleri sunacağız. Böylece bu sunum şekli geçici nitelikte olacak ve bu nitelik makaleler hazırlanana kadar korunacaktır. Bu bölümdeki eski fotoğrafların renginde ve tonunda yeni ve daha yüksek bir kalite elde etmek amacıyla üzerlerinde çalıştık.

Harput Kazası

(Resim açıklamaları ve kaynaklar için aşağıdaki bölüme bakınız)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Mezre (Mamuret-ül-Aziz/Elazığ), 1902; Ermeni yetimler (Kaynak: Maria Jacobsen arşivi)
2) Mezre (Mamuret-ül-Aziz/Elazığ), 1902; Ermeni Yetimhanesi'nin içinde (EMMAUS)  (Kaynak: Maria Jacobsen arşivi)
3) Mezre (Mamuret-ül-Aziz/Elazığ), 1903. EMMAUS Ermeni Yetimhanesi (Kaynak: Maria Jacobsen arşivi)
4) Mezre (Mamuret-ül-Aziz/Elazığ), 1903. EMMAUS Ermeni Yetimhanesi'nin yetimleri Bayan Grunhagen'in etrafında (Kaynak: Maria Jacobsen arşivi)
5) Mezre (Mamuret-ül-Aziz / Elazığ), 1910: Ermeni Yetimhanesi'ndeki (EMMAUS) Ermeni yetim kızlar (Kaynak: Maria Jacobsen arşivi)

Harput; Cemaat Okulu'nun 1909/1910 dönemi mezunları müdürleri Tılgadintsi'nin (ortada oturan) etrafında (Nubaryan Kütüphanesi arşivi)

Açıklamalar ve kaynaklar:
7) Harput Fırat Koleji'nin Ermeni öğrencileri (Kaynak: Rev. Edwin M. Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, London, 1896)
8) Harput Şehri'nden bir manzara (Kaynak: Protestan rahip Edwin M. Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, London, 1896)
9) Mezre, 1910: Ermeni Yetimhanesi'ndeki (EMMAUS) Ermeni yetim kızlar (Kaynak: Maria Jacobsen arşivi)
10) Mezre, 1910: Bir eczane (Kaynak: Maria Jacobsen arşivi)
11) Harput Bölgesi, 1914: Ermeni Misyonu'nun çalışanları ve dostları bir açık hava şenliği sırasında (Kaynak: Maria Jacobsen arşivi)
12) Mezre: Ermeni Yetimhanesi (Kaynak: Ferdinand Brockes, Quer durch Klein-Asien, Gütersloh, 1900)
13) Harput'ta bir ev (Kaynak: Ferdinand Brockes, Quer durch Klein-Asien, Gütersloh, 1900)
14) Harput: Genel manzara (Kaynak: Ferdinand Brockes, Quer durch Klein-Asien, Gütersloh, 1900)
15) Mezre: Ermeni Yetimhanesi (Kaynak: Ferdinand Brockes, Quer durch Klein-Asien, Gütersloh, 1900)

Harput, 1907: Fransız Okulu'ndan mezun olanlar. Ayaktakiler, soldan sağa: Hovhannes Paragyan, Garo Ghazarosyan, Rupen Der Stepanyan, Sarkis Malcanyan, Antranig Bo(okunaksız). Oturanlar, soldan sağa: Khaçig Nacaryan, Kurken Papazyan (Kaynak: Dzovig Torigyan arşivi)

Açıklamalar ve kaynaklar:
17) Hüseynig / Ulukent Kasabası (Kaynak: Ferdinand Brockes, Quer durch Klein-Asien, Gütersloh, 1900)
18) Harput; yetim kızlar (Kaynak: Ferdinand Brockes, Quer durch Klein-Asien, Gütersloh, 1900)
19) Harput Şehri (Kaynak:  Mişel Pabucyan arşivi)
20) Kesrig / Kızılay (Harput Kazası); Ermeni kadınlar köy çeşmesinin yanında çamaşır yıkarken (Kaynak: Edmund Naumann, Vom Goldnen Horn zu den Quellen des Euphrat, 1893, Leipzig)
21) Mezre. bir sokak manzarası (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
22) Mezre'nin ana caddesi (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)

Harput, Aşağı Mahalle; Ermeni anaokulundaki çocuklar ve görevliler. Öğretmenler, oturanlar, soldan sağa: Hayganuş Avakyan, İsguhi Hekimyan, Viktorya Kalusdyan. Son iki şahsın arasında oturan adam: Papaz Vartan Arslanyan (Kaynak: Vahe Hayg, Harput ve onun altın rengi kırları, 1959, New York)

Mezre, Capucin'lerin okulu, 1911-1912 (Kaynak: Dzovig Torigyan arşivi)

Bir Ermeni kalabalığı; Harput (veya Mezre) (Kaynak: Dzovig Torigyan arşivi)

Açıklamalar ve kaynaklar:
26) Harput Şehri (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
27) Harput Şehri: Çarşı sokağı (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
28) Harput Şehri: Sokakta hayat (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
29) Harput Şehri: Tepenin üstünde kale, yamacında ise mezarlık görülmektedir (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)
30) Harput: Şehrin güney kısmı (Kaynak: Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Viyana, 1940)

Kharpert / Harput (tarihi belli değil): Ermeni bir aile (Kaynak: Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü)

Eğin Kazası

(Resim açıklamaları ve kaynaklar için aşağıdaki bölüme bakınız)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Eğin'li Ermeni bir din adamı (Kaynak: Ferdinand Brockes, Quer durch Klein-Asien, Gütersloh, 1900)
2) Eğin Şehri (Kaynak: H. S. Eprigyan, Resimli Doğa Sözlüğü, fasikül A, Venedik, Aziz Lazarus, 1900)

Eğin; Papazyan Ailesi (Kaynak: Papazyan ailesi arşivi)

Malatya Kazası

(Resim açıklamaları ve kaynaklar için aşağıdaki bölüme bakınız)

Malatya, 1907; Misyonerlerin Ermeni Yetimhanesi (Kaynak: Maria Yacobson arşivi)

Açıklamalar ve kaynaklar:
1) Malatya; Sarkis Sukiyasyan (1899 doğumlu) ve kız kardeşi Varter (1901 doğumlu) (Kaynak: Sukiyasyan ailesi arşivi, Amerika Birleşik Devletleri)
2) Malatya. Garabed Artinyan, 1902 doğumlu (Kaynak: Cynthia McGuirly arşivi, Amerika Birleşik Devletleri)