Մարաշի համայնապատկեր (աղբիւր՝ Գրիգոր Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ հերոս Զէյթուն, Բ. հրատ., Նիւ Եորք, 1988)

Մարաշ - Ձայներ

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ինքնավկայագրական նիւթեր (ձայնագրութիւն, ֆիլմ, օրագիր, նօթեր, յուշեր, եւայլն)։ Այս ձայները կը պատկանին հայերու, որոնք անցեալին ապրած են Օսմանեան կայսրութեան մէջ։ Անոնցմէ իւրաքանչիւրը իր ձեւով վկայութիւն մը կու տայ երբեմնի իր կեանքին մասին։