Բալու քաղաքը Ս. Մեսրոպ լերան լանջին կառուցուած (աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)

Ընկերա-տնտեսական կառուցուածք

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ձեր ընտրելիք տեղավայրին միջ-էթնիքական կապերը, տեղական իշխանութիւնը եւ հայկական համայնքային իշխանութիւնը։