Հագուստ

Թէ՛ կիներուն եւ թէ տղամարդոց պարագաներուն իւրաքանչիւր տեղավայրի մէջ գոյութիւն ունին աւանդական հագուածքներ, որոնք ընդհանրապէս առանձնայատուկ են տուեալ վայրին, տարածքին։ Այս բաժինով մեր նպատակն է վեր առնել այս իւրայատկութիւնները, ներկայացնել աւանդական այս զգեստները, անոնց պատրաստութեան եղանակները։ Իսկ երբ կարելի ըլլայ, այս հագուստները պիտի նկարագրուին պատկերներու ու լուսանկարներու ճամբով։