Երկրագործութիւն

Ի՞նչ են տուեալ տեղավայրէն ներս երկրագործական հարստութիւնները։ Ինչո՞վ կը զբաղին հայ երկրագործները։ Պիտի փորձենք – երբ բաւարար աղբիւրներ գտնուին –  առաւելագոյն տեղեկութիւններ տալ անասնապահութեան կամ հողամշակութեան տեղական աւանդական ձեւերուն մասին՝ իրենց զանազան մանրամասնութիւններով։