Գիտական այլազան յօդուածներ

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին գիտական այլազան յօդուածներ օսմանեան հայերու պատմութեան եւ ընկերային կեանքին մասին՝:

Պատկերելով Հայրենիքը. "Արծուի Վասպուրական»ի բարենորոգումները անցեալի յուշերով"

Վերականգնել գիւղի հայկական կեանքը. Մանուկ Ծերօն եւ Ալեւոր՝ յուշամատեան ժանրի իւրայատուկ հեղինակներ