Կրօնական հաստատութիւններ

Կը ներկայացնենք Օսմանեան կայսրութեան հայաբնակ տարբեր վայրերու ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԵՐԸ (լուսաւորչական, կաթողիկէ, բողոքական), անոնց գործունէութիւնը, փոխադարձ յարաբերութիւններն ու հակադրութիւնները։ Այս էջերուն մէջ կը ներկայացուին նաեւ հայկական հոգեւոր տարբեր խումբեր, որոնք կը գործեն հայկական երեք եկեղեցիներէն անկախ։ Ընտրեցէք վարը նշուած ձեր ուզած աշխարհագրական վայրը եւ պիտի բացուի կրօնական հաստատութիւններուն մասին յօդուածը։