Կրօնական բարքեր

Խօսքկապին, նշանտուքին, պսակին, ծնունդին, մկրտութիւնին եւ թաղումին շուրջ կապուած գոյութիւն ունին տեղական բազմազան սովորութիւններ, ծիսակատարութիւններ, որոնք ընդհանրապէս հին աւանդութիւններու վկաներն են։ Այս բոլորը կը փորձենք վեր առնել սոյն բաժինին մէջ։