Երգ

Կը ներկայացնենք Օսմանեան կայսրութեան հայաբնակ տարբեր վայրերու մէջ հայերու կողմէ երգուած եւ իրենց առօրեային մաս կազմած ԵՐԳԵՐ։ Ընտրեցէք վարը նշուած ձեր ուզած աշխարհագրական վայրը եւ պիտի բացուի երգերուն մասին յօդուածը։