Տուն ու ճարտարապետութիւն

Ինչպէ՞ս կառուցուած է գիւղի կամ քաղաքի տունը։ Ի՞նչ են անոր ներքին բաժանումները։ Իւրաքանչիւր տեղավայրի պարագային, երբ գտնուին բաւարար աղբիւրներ, պիտի փորձենք ներկայացնել տունը իր զանազան մանրամասնութիւններով։ Յաճախ տան – բայց նաեւ եկեղեցիին, դպրոցին եւ այլ շինութիւններու – կառուցուածքային ոճը թարգմանը կ՝ըլլայ տեղական յատուկ ճարտարապետութեան մը։ Այնպէս որ այս բաժինով անդրադարձ պիտի ըլլայ նաեւ տեղական ճարտարապետական առանձնայատկութիւններու։