Խաղ եւ խաղալիք

Կը ներկայացնենք Օսմանեան կայսրութեան հայաբնակ տարբեր վայրերու ԽԱՂԵՐԸ։ Ընտրեցէք վարը նշուած ձեր ուզած աշխարհագրական վայրը եւ պիտի բացուի խաղերուն մասին յօդուածը։

Տարօն - Խաղեր

Լոռի Թաշճեան

Տերսիմ - Խաղեր

Վահէ Թաշճեան

Ուրֆա - Խաղեր

Վահէ Թաշճեան

Խարբերդ - Խաղեր

Վահէ Թաշճեան

Եոզկատ - Խաղեր

Վահէ Թաշճեան