Խաղ եւ խաղալիք

Այս խորագիրին տակ կը ներկայացուին խաղալիքներ, որոնք ընդհանրապէս կը պատկանին մանուկներու ու պատանիներու աշխարհին։ Նաեւ կը ներկայացուին խմբային տեղական խաղեր, որոնք կը խաղցուին մանուկներու, պատանիներու կամ երբեմն նաեւ չափահասներու կողմէ։