Բարբառ

Կը ներկայացնենք Օսմանեան կայսրութեան հայաբնակ տարբեր վայրերու ԲԱՐԲԱՌՆԵՐԸ։ Ընտրեցէք վարը նշուած ձեր ուզած աշխարհագրական վայրը եւ պիտի բացուի բարբառի մասին յօդուածը։