Օսմ. Սահմանադրութիւն

Կը ներկայացնենք Օսմանեան կայսրութեան հայաբնակ տարբեր վայրերու մէջ ստեղծուած մթնոլորտը 1908-ին՝ Օսմանեան Սահմանադրութեան վերահաստատումին յաջորդող ժամանակաշրջանին։ Ընտրեցէք վարը նշուած ձեր ուզած աշխարհագրական վայրը եւ պիտի բացուի 1908-ի Օսմանեան Սահմանադրութեան վերահռչակումին վերաբերող յօդուածը։