Օսմ. Սահմանադրութիւն

1908ի Օսմանեան Սահմանադրութիւնը անկասկած որ նոր էջ մը կը բանայ կայսրութեան պատմութեան մէջ։ Այս բաժինով իւրաքանչիւր տեղավայրի պարագային կը ներկայացուին Սահմանադրութեան հռչակումէն անմիջապէս ետք ստեղծուած ընդհանուր մթնոլորտը, տեղական բնակչութեան առաջին տպաւորութիւնները, յայտնուած փոփոխութիւնները։ Այս էջերուն մէջ տեղ կը գտնեն նաեւ Սահմանադրութեան յաջորդած տարիներու պատմական հոլովոյթը տուեալ տեղավայրին մէջ՝ մինչեւ Առաջին Համաշխարհային պատերազմին բռնկումը։