Մշակութային կեանք (ընդհանուր)

Կը ներկայացնենք Օսմանեան կայսրութեան հայաբնակ տարբեր վայրերու ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԸ իր ընդհանուր գիծերուն մէջ։ Ընտրեցէք վարը նշուածներէն ձեր ուզած աշխարհագրական վայրը եւ պիտի բացուի մշակութային կեանքին մասին յօդուածը։