Պատմութիւն

Այս խորագիրը կը վերաբերի տուեալ տեղավայրին տեղական պատմութեան։ Այստեղ է որ կը ներկայացուին 19րդ դարը նախորդած ժամանակաշրջանին վերաբերող դէպքեր ու դրուագներ, որոնք բանաւոր պատմութեան ճամբով հասած են մինչեւ 20րդ դար։ Այս գլուխին տակ պիտի ներկայացուին նաեւ 19րդ եւ 20րդ դարերու սկիզբներուն տեղի ունեցած կարեւոր իրադարձութիւններ, որոնք յատկանշական տեղ ունին տուեալ տեղավայրին պատմութեան մէջ։ Օրինակի համար, ընդհանրապէս այս խորագիրին տակ կը քննուին 1895-1896 տարիներուն Օսմանեան կայսրութեան մէջ տեղի ունեցած հակահայ զանգուածային բռնութիւնները։