Բուսաշխարհ/կենդանաշխարհ

Կը ներկայացնենք Օսմանեան կայսրութեան հայաբնակ տարբեր վայրերու ԲՈՒՍԱՇԽԱՐՀՆ ՈՒ ԿԵՆԴԱՆԱՇԽԱՐՀԸ։ Ընտրեցէք վարը նշուած ձեր ուզած աշխարհագրական վայրը եւ պիտի բացուի բուսաշխարհին եւ կենդանաշխարհին մասին յօդուածը։