Աշխարհագրութիւն

Կը ներկայացնենք Օսմանեան կայսրութեան հայաբնակ տարբեր վայրերու ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ։ Ընտրեցէք վարը նշուածներէն ձեր ուզած աշխարհագրական վայրը եւ պիտի բացուի աշխարհագրութեան մասին յօդուածը։