Աշխարհագրութիւն

Այս խորագիրին տակ կը քննուի տուեալ տեղավայրին աշխարհագրական դիրքը, կը ներկայացուին քաղաքին կամ գիւղին թաղամասերը, կը տրուի տեղական բնակչութեան վերաբերող վիճակագրական տուեալներ։

Տերսիմի սանճաք - Աշխարհագրութիւն