Կրթասիրաց միութիւններ

Այս բաժինը կը վերաբերի հայկական այն միութիւններուն, որոնք հիմնուած են յատկապէս Պոլսոյ, ինչպէս նաեւ Արեւմուտքի ոստաններու մէջ՝ նպատակ ունենալով նիւթական միջոցներով ու դրամական նպաստներով նեցուկ կանգնիլ գաւառային դպրոցներուն։