Քարտիսագրութիւն

Այս էջին մէջ պիտի գտնէք քարտէսներ, որոնք պատրաստուած են Յուշամատեանի կողմէ եւ տեղ գտած են մեր զանազան յօդուածներուն մէջ։

Բալուի քազա (գաւառակ)

Ուրֆա քաղաքին յատակագիծը

Զէյթուն քաղաքը