Ժողովրդային բժշկութիւն

Կը ներկայացնենք Օսմանեան կայսրութեան հայաբնակ տարբեր վայրերու ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆԸ։ Ընտրեցէք վարը նշուած ձեր ուզած աշխարհագրական վայրը եւ պիտի բացուի ժողովրդային բժշկութեան մասին յօդուածը։