Ժողովրդային բժշկութիւն

Ամէն տեղավայրի մէջ կը նկատուի ժողովրդային բժշկութեան մը գոյութիւնը։ Այս բաժինով կը ներկայացուին առողջութեան ու առողջապահութեան վերաբերեալ ժողովրդային տեղական ըմբռնումները, աւանդական դեղերն ու բժշկումի եղանակները։