Արհեստներ

Ի՞նչ են տուեալ տեղավայրէն ներս գոյութիւն ունեցող հայերու արհեստները։ Պիտի փորձենք – երբ բաւարար աղբիւրներ գտնուին – նաեւ այս արհեստներէն իւրաքանչիւրը ներկայացնել ու նկարագրել իր զանազան մանրամասնութիւններով։