Միսիոնարներ

Կը ներկայացնենք Օսմանեան կայսրութեան հայաբնակ տարբեր վայրերու մէջ գործած արեւմտեան ՄԻՍԻՈՆԱՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ։ Ընտրեցէք վարը նշուած ձեր ուզած աշխարհագրական վայրը եւ պիտի բացուի միսիոնարներուն մասին յօդուածը։