Միսիոնարներ

Այս գլուխը կրնայ կրկնութիւն մը թուիլ «համայնքային իշխանութիւն» թեմային։ Բայց այստեղ աւելի շատ կը ներկայացուին տուեալ տեղավայրին մէջ գոյութիւն ունեցող հայկական կրօնական յարանուանութիւնները (լուսաւորչական, կաթողիկէ, բողոքական), անոնց գործունէութիւնը, փոխադարձ յարաբերութիւններն ու հակադրութիւնները։ Այս բաժինին մէջ անդրադարձ կայ նաեւ արեւմտեան միսիոնարականութեան եւ հայկական միջավայրէն ներս միսիոնարներուն գործունէութեան։ Վերջապէս, այս էջերուն մէջ կը ներկայացուին հայկական հոգեւոր տարբեր խումբեր, որոնք կը գործեն հայկական երեք եկեղեցիներէն անկախ։