Գրական գործեր

Կը ներկայացնենք գրական գործեր, որոնք ուղղակի կը վերաբերին տուեալ տեղավայրին, տեղական բնաշխարհին նկարագրութեան, ամէնօրեայ կեանքին։ Այլ խօսքով, այսպիսի գործեր կրնան հարստացնել սոյն տեղավայրին մասին մեր գիտելիքներն ու ծանօթութիւնները։