Կուսակցութիւններ

Այս խորագիրին տակ կը ներկայացուին հայկական քաղաքական կուսակցութիւններն ու քաղաքական այլ խմբաւորումներ, որոնք մինչեւ Օսմանեան Սահմանադրութեան հռչակումը ընդհատակեայ գործունէութիւն վարած են կայսրութեան տարածքին. գոյութիւն ունեցած են կուսակցական գաղտնի խումբեր՝ հայաբնակ զանազան քաղաքներու եւ գիւղերու մէջ գործող։