Եկեղեցի, վանք եւ ուխտավայր

Կը ներկայացնենք Օսմանեան կայսրութեան հայաբնակ տարբեր վայրերու ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ, ՎԱՆՔԵՐԸ ԵՒ ՈՒԽՏԱՎԱՅՐԵՐԸ։ Ընտրեցէք վարը նշուած ձեր ուզած աշխարհագրական վայրը եւ պիտի բացուի եկեղեցիներուն, վանքերուն եւ ուխտավայրերուն մասին յօդուածը։