Եկեղեցի եւ ուխտավայր

Այս խորագիրին տակ կը ներկայացուին տուեալ տեղավայրին հայկական եկեղեցիները, մատուռները, վանքերը, սրբավայրերն ու ուխտատեղիները։ Երբ կարելի ըլլայ, պիտի պատրաստուին նաեւ այս շինութիւններէն ոմանց յատակագիծերը ու պիտի նկարագրուին անոնց ճարտարապետական իւրայատկութիւնները։