Hacın'dan metal bardaklar. Kalaycıyan ailesi koleksiyonu, Buenos Aires.

Muhtelif - Arjantin

Ana Arzumanyan Arşivi - Buenos Aires

Bu aile koleksiyonu Ana Arzumanyan'a aittir. Onun babası Tareh Arzumanyan Bursa/Hüdavendigâr'ın Muratça Köyü'ndendi ve 1892'de doğmuştu. 1915 Soykırım'ında karısını ve dört kızını kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, önce Yunanistan'a geçti; orada kız kardeşini yerel Ermeni yetimhanelerinden birinde buldu. Ardından onlar birlikte Marsilya'ya ve oradan da Arjantin'e göç ettiler ve Buenos Aires'e yerleştiler.

Tareh Arzumanyan'ın Bursa ipekböcekçilik okulundan aldığı diploma. Tareh bu kurumu 1911'de bitirmiştir, diploma tarihi ise 1920'dir. İmzalayanlar arasında kurum müdürü Kevork Torkomyan bulunmaktadır.

1) Tareh Arzumanyan'ın (sağda) muhtemelen Muraca'da çekilmiş fotoğrafı.
2) Tareh Arzumanyan.
3) Tareh Arzumanyan eşi, Farnem Arzumanyan (kızlık soyadı Haytayan) ile birlikte. 1922'de Buenos Aires'te evlenmiştir. Bu Tareh'in ikinci evliliği idi.

İstanbul'da basılmış bir İncil'in son sayfası. Tareh Arzumanyan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan Arjantin'e getirdiği nadir nesnelerden biri. O bu sayfaya çeşitli ailevi bilgiler kaydetmiştir. Baba adının Arakel Arzumanyan olduğunu, Hayrabed, Artin, Minas, Khachadur isimli dört erkek kardeşi olduğunu öğreniyoruz. Arakel, ileride oğlunun da olacağı gibi Bursa ipekböcekçilik okulundan mezundu. Tareh'in annesi Nazlu Arzumanyan'dı (kızlık soyadı Sinanyan). Onlar Tareh, Hripsime, Aharon, Siruhi, Yevkine (küçük yaşta vefat etmiştir) isimli beş erkek ve kız kardeştiler.

Kalaycıyan ailesi, Buenos Aires

Kalaycıyan ailesine ait nesneleri bize Marina Kalaycıyan teslim etti. Bu nesnelerin hepsi de Kalaycıyan'ların aile koleksiyonunda muhafaza edilmektedir. Fotoğraflarda da gördüğümüz gibi bunlar bakır nesnelerdir. Küçük altı bardak ve tepsileri, iki bakır tas, büyük ve küçük cezveler. Hepsi de Kalaycıyan ailesinin atalarının yaşadığı Hacın'dan gelmiştir. Bu sayfanın en üst kısmına yerleştirilmiş iki metal bardak da koleksiyona aittir.

Akyan Arşivi, Buenos Aires

Bu resim şimdi Maria Luiza Maraşlıyan'ın (kızlık soyadı Akyan) yanında, Buenos Aires'te muhafaza edilmektedir. Resimde Akyan'ların atalarını, Luiza Kamburyan'ı (kızlık soyadı Ohanyan) ve eşi Artin Kamburyan'ı görüyoruz. Onlar eskiden Ankara'da yaşıyorlarmış, sonra Bursa'ya yerleşmişler. 1930'larda ölene dek bu şehirde yaşamaya devam etmişler. Ebeveynlerin ölümünden sonra, onların çocukları Arjantin'e göç etmişler.

Nelida Bulgurciyan Arşivi - Buenos Aires

Bu iki resmi bize Nelida Bulgurciyan verdi. O resimlerde görünen şahıslar kendi ailelerinden değildir, bu resimleri Osmanlı İmparatorluğu'ndan Arjantin'e kadar yanlarında getiren Arjantin'e yerleşmiş Ermenilerdir. Nelida bu resimlerin kaybolmasını önlemiştir.

İlk resimde Darakcıyan ailesini Adapazarı'nda (şimdi, Sakarya) görüyoruz, 1910.

Orçanyan ailesi 1910'da, Hacın'da.

Şake Ovayan Arşivi - Buenos Aires

Tütsülük (metal), Hacın.

Şake Ovayan'a aittir. Tütsülük Şake Ovayan'a Hacın'lı olan ve 1860 dolaylarında doğmuş olan dedesi Khaçig (khaçer) Ovayan'dan kalmıştır. Her Cuma akşamı kötülüğe engel olmak için, bu nesnenin içinde tütsü yapmak gelenekti. Khaçer'in karısı Varvar'dı ve iki çocukları vardı. Sadece bu iki çocuk Soykırım'dan kurtuldu ve Dünya Savaşı'ndan sonra başka binlerce Ermeni gibi Fransız işgal kuvvetlerinin egemenliği altına giren Kilikya'ya geri döndü. Onlar Hacın'a geri döndüler ve evlerini yanmış buldular. Bu tütsülüğün de aralarında olduğu birkaç eşya bulabildiler. Hayatta kalan Ovayan'lar Hacın'dan Adana'ya geçerler. Ancak 1921'in sonunda Fransız orduları Kilikya'dan çekilirler ve onu Türkiye'ye teslim ederler. Onbinlerce Ermeni yeniden göç yolunu tutar. Bunların arasında, önce iki yıl kalacakları Yunanistan'ın Sakız Adası'na giden Ovayan'lar da vardır. Daha sonra ülkenin kuzeyinde bulunan Kavala'ya yerleşirler; 1951'e kadar burada yaşarlar. Yanlarına Hacın'dan geçmiş yaşamlarına ait bu kutsal emaneti de alarak Arjantin'e göç ederler.

Majian/Macıyan Arşivi, Buenos Aires

Bakır kalemlik. 1869 yılında Hacın'da doğan ve 1982'de Buenos Aires'te ölen Bedros Macıyan'a aittir. Bedros Soykırım'dan sağ kurtulanlardan biriydi; ileride Marsilya'ya (Fransa) göç etmiştir; 1924'te ise Arjantin'e gitmiştir. Kalemlik şimdi Buenos Aires'te yaşayan torunları Edgardo, Silvana, Mariano ve Sesilia'ya miras kalmıştır.

Babahekyan Arşivi, Buenos Aires

Babahekyan ailesinin yanında muhafaza edilen aile koleksiyonu birkaç anı nesnesinden oluşmaktadır. Ailenin atalarından Toros Babahekyan Hacın'lı idi ve mesleği mimarlıktı. O bu ahşap kutuyu Hacın'dan Arjantin'e kadar yanında getirmeyi başarmıştır. Bu kutuda pergel ve benzeri eşyalar gibi mimarlık aletleri bulunmaktadır.

Deri kaplamalı Ermenice İncil; Hacın'da Azarya Babahekyan'a (Toros'un babası) aitti.

Osmanlıca-Ermenice-Fransızca sözlük. Hacın'da Azarya Babahekyan'a aitti.