Apartyan ailesinin göç ettiğine dair belge (Yunanca).

Apartyan ailesi aslen Sisen (günümüzde Kozan), Karamanyan ailesi ise yakınlarındaki Kars Pazar (günümüzde Kadirli) şehrindendir. Her iki şehir de Adana Vilayeti sınırları içinde bulunmaktaydı.

Apartyan ailesi üyeleri 1921 sonralarında Kilikya’dan ayrıldıktan sonra, 1922’de ilk önce Yunanistan’a varırlar. Önce Midilli Adası’na yerleşir, kısa bir süre sonra da Kokinya’ya (Pirea) geri dönerler. Karamanyan ailesi ise 1921’de Kilikya’dan ayrıldıktan sonra önce İzmir’e geçmiş ve buradan da 1922’de Yunanistan’a göç etmiştir.

Apartyan ailesinin göç ettiğine dair belge (Yunanca). Harutyun (Artin) Apartyan ismi ile hazırlanmıştır: Pire, Kokinya, 1922. Burada aynı zamanda ailenin, devletten aldığı yardıma da yer verilmiştir. Harutyun’un mesleği ekmekçi olarak yazılmış, 65 yaşında ve Kilikya kökenli olduğu belirtilmiştir.