Jorce Kürkçüyan Arşivi - São Paulo, Brezilya

Jorce Zaven Kürkçüyan’ın elimize ulaştırdığı fotoğraflar coğrafi farklılıklarıyla öne çıkmaktalar. Baba tarafı yani Rupen Kürkçüyan ve ailesi Harputlu; Jorce’nin aile arşivinde Harput’tan birkaç fotoğraf kalmış. Annesi Tırvanda Dişçekenyan’ın ailesi ise Maraşlı. Kendi memleketlerinden zorla uzaklaştırıldıktan sonra, görünen o ki bu iki aile de belli bir süre Lübnan’da yaşamış ve buradan da birkaç fotoğraf mevcut. Soykırım’dan sonra başlanan yeni hayattan olumlu kareler yansıttıkları için Harputluların pikniği başlıklı iki fotoğraf özellikle dikkat çekici. Kürkçüyanların ve Dişçekenyanların yolculukları, nihayetinde yerleştikleri Brezilya’ya kadar sürer. Rupen ve akrabalarının São Paulo’daki cemaat hayatında aktif rol oynadıkları da anlaşılmaktadır.

Harput, 1912. Kürkçüyan ailesi. Oturanlar, solda sağa: Rut (Jorce’nin büyük büyükannesi, Birleşik Devletler’de 103 yaşında vefat eder), Kevork (Jorce’nin büyükbabası, 1862 doğumludur ve 1915’te öldürülür), Takuhi (Kevork’un karısı, Jorce’nin büyükannesi, d. Harput 1871 – ö. São Paulo 1954). İlk sıradaki iki çocuk, soldan sağa: Arpine Kürkçüyan (d. 1909, Yervant Keşişyan’la evlenir, 1979’da São Paulo’da vefat eder), Hovsep Kürkçüyan (1904-1970 Birleşik Devletler). Ayaktakiler, soldan sağa: Elmas Kürkçüyan (d. 1892, Charles Deranyan’la evlenir, 1993’te Birleşik Devletler’de vefat eder), Kurken Kürkçüyan (1900-1917, Harput), Suren Kürkçüyan (1895-1912, Harput), Rupen Kürkçüyan (Jorce’nin babası, 1902 – 1984 São Paulo), Maryam Kürkçüyan (d. 1889, Movsesyan’la evlenir, 1986’da Lübnan’da vefat eder). Fotoğraftakiler arasında, fotoğrafın çekildiği yıl (1912) doğacak olan Penyamin Kürkçüyan (2011’de São Paulo’da vefat eder) eksiktir.

Kürkçüyan ailesi, Harput, 1902. Oturanlar, soldan sağa: Rut ve kocası (adı bilinmiyor), aralarında duran fesli çocuk torunları Kurken (Jorce Zaven Kürkçüyan’ın amcası). Ayaktakilerden en sağdaki kız Maryam Kürkçüyan (Harput 1889 – Beyrut 1986)։ Diğer iki kız çocuğunun kim oldukları bilinmiyor.

1) São Paulo Haygazyan Ermeni Okulu, 1945.

2) São Paulo’da Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaktsutyun) üyelerine ait bir grup fotoğrafı. Fotoğraf, parti yöneticilerinden Simon Vratsyan’ın (Ermenistan’ın ilk devlet başkanlarından) ziyareti vesilesiyle çekilmiş, 1936. Fotoğrafta kimliği bilinen şahıslar: oturanlardan, solda sağa ikinci, Manug Sahakyan - dördüncü, Simon Vratsyan; ayakta ilk sıra, soldan sağa, altıncı, Karekin Tüfenkciyan - yedinci, Rupen Kürkçüyan; ayakta ikinci sıra, soldan sağa, ikinci, Hovhannes Dişçekenyan (Jorce’nin dayısı); ayakta son sıra, soldan sağa, on birinci, Boğos Çalyan (Jorce’nin annesinin kuzeni) - on ikinci Toros Çalyan (Jorce’nin annesinin kuzeni).

1) Maraş, tarih bilinmiyor. Dişçekenyan ailesi.

2) Beyrut, 1930’lu tarihler. Soldan sağa: Tırvanda Dişçekenyan (Jorce’nin annesi, d. Hama – ö. São Paulo), Nıvart Dişçekenyan (Tırvanda’nın kız kardeşi), Menuş Tilbyan (Dişçekenyanların yakın akrabası).

1) Lübnan, 1920’lerin başları. Harputlu Ermenilerin pikniği.

2) Lübnan, 1920’lerin başları. Harputlu Ermenilerin pikniği. Fotoğrafta kimliği bilinen şahıslar: ayakta, arka sırada soldan sağa, dördüncü, Arpine Kürkçüyan (evlendikten sonra Keşişyan); beşinci, Rupen Kürkçüyan (Jorce’nin babası); Rupen’in önünde duran çocuk Penyamin Kürkçüyan; Penyamin’in solunda oturan kadın ise Takuhi Kürkçüyan.