İstanbul, 29 Haziran 1914. “Tıbrotsaser” okulu mezunları, öğretmen ve idari kadrosu.

Boğos Kevorkyan Arşivi - Paris

Çeviren: Arlet İncidüzen, 28/04/21

Boğos Kevorkyan’ın eğitim faaliyetlerine ait materyaller, Kevorkyan ailesinin dostu Sevan Anedyan tarafından elimize ulaştırıldı. Bu sayfada çoğunlukla Boğos Kevorkyan’ın çalıştığı farklı eğitim kurumlarına ait toplu okul fotoğrafları bulunmaktadır. Fotoğrafların önemli bir bölümü İstanbul’da çekilmiş, İsviçre’ye ve Lefkoşa’daki Melkonyan Okulu’na ait fotoğraflar da mevcut.

Boğos Kevorkyan 1885 yılında Beyoğlu, İstanbul’da dünyaya gelir. Küçük yaşta anne ve babasını kaybedince kız kardeşleri tarafından büyütülür. İstanbul’da Naregyan, Esayan, Mıkhitaryan ve Getronagan okullarında okur. 1908’de Getronagan’dan mezun olur. Üniversite eğitimi almak için Cenevre’ye gider ve 1912’de burada sosyal bilimler (licencié ès sciences sociales) diplomasını alır. Aynı yıl İstanbul’a geri döner ve “Nor Tıbrots” ile “Tıbrotsaser” okullarında pedagoji ve psikoloji dersleri vermeye başlar. 1915’ten itibarense İstanbul’daki Getronagan Okulu’nun genel tarih öğretmenliğini üstlenir.

1918’de, Dünya Savaşı sona erince “Tıbrotsaser” okulunda müdürlük yapmaya başlar. 1922’de “Tıbrotsaser” kapanır, Yunanistan’a taşınır ve oradan da Fransa’ya. Boğos Kevorkyan İstanbul’dan ayrılır ve 1922’de İsviçre’ye geçer. Buradaki Begnins Ermeni yetimhane-okulunda müdürlük (Foyer arménien) yapmar. Bu kurum İsviçreli Ermeni dostu Antony Krafft-Bonnard tarafından kurulmuştur ve 1921 ile 1934 yıllarında faaliyet gösterir. Kevorkyan burada küçük bir Ermeni matbaası da tesis eder.

1932’den itibaren Kıbrıs’taki Melkonyan Okulu’nda öğretmenlik yapmaya başlar ve 1935’te buranın genel müdürü olur. Kevorkyan, Melkonyan’da 1945 yılına kadar çalışır.

Boğos Kevorkyan, çoğunlukla pedagoji ve eğitimle ilgili konular içeren çok sayıda Ermenice ve Fransızca kitap kaleme almıştır.

1904 İstanbul doğumlu Hermine-Makruhi Çilingiryan’la evlenir. İki çocukları olur: Koharig (1932-2014) ve Kevork (1933-2006).

Boğos Kevorkyan 1979’da Paris’te vefat eder. Karısı Hermine ise 1989’da ölür.

“Melkonyan” Okulu, 1933, Lefkoşa. 1932-1933 eğitim-öğretim yılı ortaokul mezunları ve öğretmenleri.

Birinci sıra, soldan sağa: Andre Şasolan, Tereniguhi Sisagyan, Annig Dedeyan, Sirvart Mısıryan, Levon Karakaşyan, Satenig Magaryan, Harutyun Tumayan (doktor), Hovhannes Arusyan, Hagop Oşagan, Krikor Giragosyan (müdür), Boğos Kevorkyan, Onnig Mahdesyan, Siruhi Benliyan, Onnig Kovan, Nıvart Odabaşyan, Asadur Magaryan, Vahan Bedelyan.

İkinci sıra, soldan sağa: Levon Apkaryan, Parunag Tovmasyan, Armenuhi Papazyan (Larnaka, Kıbrıs), Yester Markaryan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Keğanuş Tabakyan (Beyrut, Lübnan), Bercuhi Bağdasaryan (Kudüs), Yeranuş Setyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Vartuhi Tokatlıyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Mayranuş Değirmenciyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Repega Urfalıyan (Larnaka, Kıbrıs), Siranuş Garoyan (Ekmekçiyan) (Beyrut, Lübnan), Anahid Bahaduryan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Mari Satıcıyan (Beyrut, Lübnan), Varsenig Markaryan (Vasburagan Yetimhanesi, Kudüs), Alis Dikranyan (Akabi Godoşyan) (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Manug Celalyan.

Üçüncü sıra, soldan sağa: Mıgırdiç Hovsepyan (Halep, Suriye), Dikran Vosgeriçyan (Diyarbakırlılar Derneği yetimhanesi, Halep, Suriye), Sarkis Rumyan (Karen Jeppe yetimhanesi, Halep, Suriye), Hagop Urfalıyan (Beyrut, Lübnan), Hagop Vosgeriçyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Hayrig Zakaryan (Vasburagan yetimhanesi, Kudüs), Azad Melkonyan (Karen Jeppe yetimhanesi, Halep, Suriye).

Dördüncü sıra, soldan sağa: Hagop Palamutyan, Arakel Badrig.

1) “Melkonyan” Okulu, 1936, Lefkoşa. 1935-1936 eğitim öğretim yılı öğretmenlik bölümü mezunları ve öğretmenleri.

Birinci sıra, soldan sağa: Melkon Kırişçiyan, Kevork Boğosyan (okul müdürü).

İkinci sıra, soldan sağa: Mardiros Mardirosyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Anjel Khantamur (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Hırip Karakaşyan (Lefkoşa, Kıbrıs), Adrine Aşçıyan (Selanik, Yunanistan), Armenaz Der Arsenyan (Lefkoşa, Kıbrıs), Mesrobuhi Mesrob-Tankaranyan (Sofya, Bulgaristan), Keğam Ocakçıyan (Near East yetimhanesi, Korint, Yunanistan).

Üçüncü sıra, soldan sağa: Harutyun Esegülyan (Larnaka, Kıbrıs), Tovmas Kartunyan (Vakıf, Suriye), Hagopos Uzunyan (Beyrut, Lübnan), Dikran Seferyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Asadur Halacyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan).

Dördüncü sıra, soldan sağa: Bedros Lepeciyan (İskenderun, Suriye), Ardzruni Boğosyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Nubar Tekeyan (Şam, Suriye), Masis Karakaşyan (Lefkoşa, Kıbrıs), Aram Aprahamyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan).

2) “Melkonyan” Okulu, 1941, Lefkoşa. 1940-1941 eğitim öğretim yılı öğretmenlik ve ticaret bölümü mezunları ile öğretmenleri.

Birinci sıra, soldan sağa: Mari Melikyan (Beyrut, Lübnan, öğretmenlik bölümü), Varsenig Boyacyan-Şake Varsyan (Lefkoşa, Kıbrıs, ticaret bölümü), Azniv Parikyan-Baladuni (Lefkoşa, Kıbrıs, öğretmenlik bölümü), Sirarpi Taşçıyan (Lefkoşa, Kıbrıs, ticaret bölümü), Hıripsime Der-Avedisyan-Asilyan (Lefkoşa, Kıbrıs, öğretmenlik bölümü), Sırpuhi Atanasyan-Yardımyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan, öğretmenlik bölümü).

İkinci sıra, soldan sağa: Krikor Keşişyan (Beyrut, Lübnan, öğretmenlik bölümü), Hovgim Peltekyan (Larnaka, Kıbrıs, ticaret bölümü), Boğos Kevorkyan (okul müdürü), Hagop Topçuyan (müdür), Khajag Baladuni (İskeçe, Yunanistan, ticaret bölümü), Jirayr Kerametliyan (Lefkoşa, Kıbrıs, ticaret bölümü).

Üçüncü sıra, soldan sağa: Hagop Daduryan Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan, ticaret bölümü), Varujan Gülyakubyan (Amman, Ürdün, ticaret bölümü), Barkev Der Hovhannesyan, Kersam Aharonyan, Garbis Mıgıryan (Eski Zağra, Bulgaristan, öğretmenlik bölümü), Krikor Hamamcıyan (Cünye, Lübnan, ticaret bölümü).

1) “Melkonyan” Okulu, 1936, Lefkoşa. 1935-1935 eğitim öğretim yılı ortaokul mezunları ve öğretmenleri.

Birinci sıra, oturanlar, soldan sağa: Paris Nalbantyan, Boğos Kevorkyan (okul müdürü), Sarkis Abdalyan (Vahe-Vahyan).

İkinci sıra, soldan sağa: Sırpuhi Kuntubesyan (Zahle, Lübnan), Adrine Göyoğlanyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Bercuhi Kuyumcuyan-Gosdanyan (Lefkoşa, Kıbrıs), Vertaym Yanıkyan (Lefkoşa, Kıbrıs), Mari Mamigonyan (Lefkoşa, Kıbrıs), Makruhi Ğavzayan (Beyrut, Lübnan), Manuşag Diranyan-Bedrosyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan).

Üçüncü sıra, soldan sağa: Nuritsa Ehmalyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Luiz Tumayan (Lefkoşa, Kıbrıs), Alis Atamyan-Hagopyan (Lefkoşa, Kıbrıs).

Dördüncü sıra, soldan sağa: Sahag Takvoryan (Zahle, Lübnan), Mıgırdiç Lusararyan (İskenderiye, Mısır), Yeprem Dakesyan (Zahle, Lübnan), Dikran Mahdesyan (Lefkoşa, Kıbrıs), Harutyun Dedeyan (Lefkoşa, Kıbrıs), Sarkis Bodigyan (Kelekyan Yetimhanesi, Beyrut, Lübnan), Garabed Aslanyan (Üsküdar yetimhanesi, İstanbul, Türkiye), Garabed İncedüzenyan (Lefkoşa, Kıbrıs), Yezegiel Tahmizyan (Larnaka, Kıbrıs).

2) “Melkonyan” Okulu, Lefkoşa, 1930’lar. Spor oyunlarında ödül kazanan öğrenciler ve öğretmenler. Öğrencilerin isimlerini tespit edemedik.

İkinci sıra, soldan sağa: Hagop Acemyan, Boğos Kevorkyan, Hagop Topçuyan (müdür), Onnig Mahdesyan, Melkon Kırişçiyan.