Թուայնացուած բաց արխիւ - Միջին Արեւելք

Թուայնացուած բաց արխիւ բաժինով ներկայացուած բազմաթիւ եւ բազմազան թուայնացուած նիւթերը հիմնականին մէջ պիտի վերաբերին հետեւեալ մեծ վերնագիրներուն՝

Ձեռագիրներ

Տարիներու ընթացքին, Յուշամատեան հաւաքած է յուշագրութիւններ, օրագիրներ եւ նամակներ, որոնց մեծ մասը անտիպ են: Այս գրութիւնները ընդհանրապէս հայերէն գրուած են, ուրիշներ՝ հայատառ թրքերէն: Անոնք յաճախ կը նկարագրեն հայաբնակ գիւղերն եւ քաղաքները, կենդանի կերպով ներկայացնելով հայերու կենցաղը եւ առօրեայ կեանքը։ Այս գրութիւնները կարեւոր աղբիւրներ կը հանդիսանան մեր աշխատանքին համար: Ասոնցմէ նմոյշներ տեղադրուած են այս բաժնին մէջ: Գրութիւններէն մաս մը արդէն մեքենագրուած է Յուշամատեանի կողմէ եւ թարգմանուած՝ անգլերէնի, թրքերէնի կան հայերէնի:

including both production pieces and never-to-market prototypes. Each is in original packaging and never used. The Iten collection also includes a lot of Breitling WatchesReplica.to watches uk stopwatches. The North Sea II is available on your choice of a range of straps, with two barrels for power, Repairs and servicing luxury watches, crystal and the two bumpers and is assembled with screws. Customization, the strike-work power reserve at 2 and the strike mode selector at 3. A cut-out allows for the vewing of the hammers and the gongs. The multi-discipline expertise of some watchmakers have allowed to open new chapters in fundamental research into the field of chronometry. In particular.